Forhåndsstemmegivningen starter


Starttidspunkt: 10.08.2017 08:00:00
Sluttidspunkt: 08.09.2017 15:30:00

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl 08.00 og kl 15.30 fra 10. august og til og med 8. september 2017:

Lardal herredshus, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad.

Langdag tirsdag 5. september fram til kl 19.00. Denne dagen gjennomføres det også forhåndsstemmegivninger ved institusjoner i Lardal kommune.

Ønskes ytterligere informasjon om Valg 2017, finner du det her.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom