100 % fast stilling som off godkjent sykepleier


Helse, omsorg og velferdssektoren i Lardal kommune er en spennende arbeidsplass som trenger flere engasjerte medarbeidere på laget. Vi har brukere i alle aldersgrupper med ulike behov. Vi drifter 24 timer i døgnet hele året. Stillingen er knyttet til rehab/som.  avd. Lardal og Larvik kommune slår seg sammen 01.01.2018.

100 % off. godkjent sykepleier stilling   – Arkiv sak: 17/297
Fast stilling ledig fra 02.01.2018. For stillingen gjelder turnus med arbeid hver 3. helg.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:
• off. godkjent sykepleier eller vernepleier - Søkere med relevant arbeidserfaring vil bli foretrukket.
• veiledning av kollegaer
• tverrfaglig samarbeid intern og eksternt
• det vil lagt vekt på at søker har gode kommunikasjons- og samarbeidsevne
• behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
• er personlig egnet for stillingen
• har evne til fleksibilitet og samarbeid i team, men kan også jobbe selvstendig
• har evne til nytenkning og fleksibilitet
• har stor arbeidskapasitet og trives i et hektisk miljø
• har grunnleggende IKT kompetanse
• alle som søker må inneha sertifikat klasse B

Vi tilbyr:
• Sykepleiere/vernepleiere avlønnes med minimum en minstelønn som for 8 års ansiennitet iht HTA.
• Et godt og spennende arbeidsmiljø

Godtgjørelse for bruk av egen bil i tjenesten etter statens gjeldende reiseregulativ.

Vi har en av landets beste pensjonsavtale for våre ansatte - for alle stillinger trekkes det 2 % til pensjon.

Søknadsfrist: 18.12.2017

Nærmere opplysning om stillingen får du ved henvendelse enhetsleder Bente Adas  tlf 40 90 34 26

Kun søknader sendt via vårt digitale søknadssenter vil bli behandlet.
Kopier av vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.


 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom