Assistent i Svarstad barnehage


20 % fast stilling som assistent – Arkivsak 17/177

Svarstad barnehage har ledig stilling i 20 % som assistent. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.11.2017

Svarstad barnehage er en «4-avdelings» barnehage, sentralt i Svarstad. Vi har to småbarnsavdelinger med inntil 24 barn, og en baseorganisert avdeling for barn over 3 år, med inntil 36 barn. Vi kjennetegnes ved aktive barn som liker å være ute. Fokusområder er naturopplevelser, språk, tilknytting og sosiale relasjoner, og foreldresamarbeid.

Vi søker deg som er modig, engasjert og romslig med stor interesse for å skape gode oppvekstsvilkår for små barn.

Barnehagen tilbyr gode muligheter for selvutvikling og meningsfylt arbeid.

Du må ha evne, og vilje til å være i lærings og utviklingsprosesser, og tro på naturen som læringsmiljø. Du må ha humor og ståpåvilje, og se mulighetene ut fra barnas ståsted.

Det legges stor vekt på:

  • Må kunne kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig
  • Personlig egnethet
  • Relevant erfaring fra arbeid med barn
  • Evnen til å se barnas interesser som utgangspunkt for videre arbeid
  • Interesse for, og erfaring med, arbeid med barn og friluftsliv
  • Evnen til å ta egne valg i hverdagssituasjonene
  • Selvstendighet og fleksibilitet

Vi tilbyr inspirerende, meningsfylte og utfordrende arbeidsdager i en barnehage med lange tradisjoner. Vi jobber mye med arbeidsmiljøet, og er opptatt av åpenhet og konstruktive tilbakemeldinger.

Tilsetting skjer på vanlig kommunale vilkår, lønnes i henhold til sentralt stillingsregulativ, i stillingskode 6572, det trekkes 2 % til pensjonsordning.

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato framlegges.

Nærmere opplysninger om stillingen, henvend deg til enhetsleder Anne T. Sjulstad, tlf: 33 15 59 20/ 92455471.

Søknadsfrist 25.08.2017

Kun søknader sendt via vårt digitale søknadssenter vil bli behandlet.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom