Skatteoppkreverkontoret har ledig 100 % fast stilling


Felles skatteoppkreverkontor Hof, Holmestrand, Lardal, Re og Tønsberg - Saksbehandler (arkivsaksnr 17/1050).

Skatteoppkreverkontoret har ledig 100 % fast stilling som saksbehandler. Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist: 26.05.2017.

 Les hele saken

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom