Aktuelt


 • Renovasjonsordning i Lardal kommune (23.02.2017)

  Gjenvinningsentreprenøren  Ragn-Sells overtar avfallsinnsamlingen etter Veireno.

  Vesar har inngått en avtale med Ragn-Sells AS som sikrer at avfallsinnsamlingen i kommuner der Veireno har forestått arbeidet vil gå sin gang på normalt vis. Alle ansatte og biler fra Veireno vil bli med videre i driften av den nye kontrakten. I tillegg setter Ragn-Sells inn overordnet ledelse med erfaring fra tilsvarende  oppdrag.

 • Barnehagene i Lardal - Hovedopptak 2017/2018 (23.02.2017)

  Søknadsfrist for hovedopptak til barnehagene i Lardal er 1. mars 2017.

 • Ledige stillinger i skolen (22.02.2017)
 • Ny erstatningsordning for naturskader innført 1. januar 2017 (22.02.2017)

  Fra 1. januar 2017 ble den nye loven for naturskadeerstatning gjeldende i Norge. Innføringen av ny lov får betydning for alle som blir rammet av naturskader.

 • Kulturmidler 2017 (22.02.2017)

  Utgangspunktet for å gi støtte til det frivillige organisasjonsliv er et sterkt ønske om et bredt sosialt, helsefremmende og kulturelt arbeid basert på frivillige krefter innenfor kommunens grenser.  Lardal kommune ønsker gjennom tilskuddsordningen å fremme bredden i organisasjonslivet samt å gi tilgang til lederskolering og annen kvalitetsøkning.

 • Vi søker 2 «voksenledere» (22.02.2017)
 • Søk om midler til nærmiljøtiltak i Lardal! (15.02.2017)

  For å fremme bolyst, aktivitet og engasjement har kommunestyret vedtatt å sette av en pott for 2017 til nærmiljøtiltak. Benytt denne unike muligheten til å søke!  Velforeninger, lag, foreninger, interessegrupper og andre oppfordres til å søke. Dugnadsinnsats vil bli vektlagt ved prioritering og tildeling av midler.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom