Aktuelt


 • Ledige stillinger i helse og omsorg (19.10.2017)
 • Har du husket refleks i høstmørket? (18.10.2017)

  19. oktober er den nasjonale refleksdagen!

  Refleks

 • Høring: Abonnementsvilkår for vann og avløp (13.10.2017)

  I Larvik kommune gjelder Standard abonnementsvilkår for vann og avløp utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund (KS). KS har i 2017 kommet med ny revidert utgave som nå legges ut til høring.

 • TV-aksjonen NRK UNICEF 2017: Hvert barn er en mulighet (05.10.2017)

  Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 22. oktober, og går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder; Colombia, Mali, Sør-Sudan, Syria og Pakistan.

  Skoleelever UNICEF TV-aksjon 2017

 • Forslag til reguleringsplan Krokbakk i Svarstad sentrum - offentlig ettersyn (27.09.2017)
  

  Lardal formannskap behandlet i møte 19.09.2017 forslag til reguleringsplan – nytt fortau langs Fv. 221 – Krokbakk, og gjorde følgende vedtak: «Reguleringsplanforslag for gbnr. 9040/mfl. Krokbakk legges ut til offentlig ettersyn jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10. Frist for merknader er 6 uker, dvs. innen 3. november.»

   

  Forslaget sendes nå ut på offentlig ettersyn. Frist for merknader er satt til 3. november.

   

 • Kasserte fritidsbåter (26.09.2017)

  Fra 1. oktober 2017 kan du levere fritidsbåter på opp til 15 fot, uten innenbords motor på våre gjenvinningsstasjoner. Leveringen er gratis, og du mottar også 1000 kr pr leverte båt om du søker refusjon av Miljødirektoratet.
  Det er Miljødirektoratet som administrerer ordningen.

  Nærmeste mottak for innbyggere i Lardal kommune er Grinda i Larvik.

  Sogn gjenvinningsstasjon har ikke mottak for båter.

 • Influensavaksine 2017 (20.09.2017)
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom