Høring: Abonnementsvilkår for vann og avløp


I Larvik kommune gjelder Standard abonnementsvilkår for vann og avløp utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund (KS). KS har i 2017 kommet med ny revidert utgave som nå legges ut til høring.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 2. utgave 2017 legges ut på høring.

Formålet med bestemmelsene er å fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår som gjelder for bruk av offentlige vann- og avløpsanlegg. Bestemmelsene omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent. Formålet med bestemmelsene er også å stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 2. utgave 2017 vil bli gjort gjeldende for Larvik kommune etter 1.1.2018.

Abonnementsvilkårene består av en administrativ del, en teknisk del og et tillegg.

Saken ligger også ute til høring i

  • Servicesenteret, Feyersgate 7, Larvik 
  • Herredshuset, Svarstadtunet 15, Svarstad.

Dokumenter til høring

Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår - Tekniske bestemmelser, denne kan ikke distribueres digitalt, men kan er lagt ut Servicesenteret i F7 og kommunehuset i Lardal og kan kjøpes fra Kommuneforlaget.

Tilleggsbestemmelser standard abonnementsvilkår Larvik kommune

Send dine innspill

Frist 01.12.2017

Innspill sendes til Larvik kommune via elektronisk skjema her.

Evt kan det sendes pr post

Larvik kommune,
Kommunalteknikk forvaltning
Postboks 2020
3255 Larvik 

 

Kontakt

Kjetil Fevik
98 23 18 13
kjetil.fevik@larvik.kommune.no

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom