Åpningstider i forbindese med jul og nyttår


Servicetorget - Lardal herredshus

27. desember      

 10.00 - 14.00

28. desember 10.00 – 14.00
29. desember 10.00 – 14.00
30. desember 10.00 - 14.00

 

Lardal bibliotek stengt i julen
Siste åpningsdag før jul er torsdag 22. desember.
Biblioteket åpner igjen mandag 2. januar.

Vanlige åpningstider på nyåret er:

Mandag      10 - 15
Torsdag 16 - 19

 

NAV Lardal
Åpningstider i uke 51 og 52:

19., 20., 21., 22. og 23. desember       Åpent: 10.00 - 14.00
27., 28., 29. og 30. desember   Åpent: 10.00 - 14.00

 

Husholdningsavfall - Hentedager før jul og i romjul

Vanlig hentedag:         Hentedag i julen:
Mandag 26.12 Tirsdag 27.12
Tirsdag 27.12 Tirsdag 27.12 eller onsdag 28.12
Onsdag 28.12 Onsdag 28.12 eller torsdag 29.12

Sogn kildesorteringsstasjon

22. desember                Åpent – kl 13.00 – 20.00
29. desember  Åpent – kl 13.00 – 20.00

 

Fra januar er det vanlig åpningstid:

Hver torsdag    kl. 13.00 – 20.00
1. lørdag i måneden       kl. 10.00 – 14.00

 

Lardal legekontor

27., 28., 29. og 30. desember:      Vanlig åpningstid fra kl 08.15 til 14.00

Ved behov for legetilsyn når legekontoret er stengt er det Larvik legevakt som skal kontaktes, på telefon 116117.

 

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen følger skolens ferier – den er derfor stengt fra lørdag 17. desember tom søndag 1. januar.

Fra uke 1 i 2017 har vi vanlige åpningstider

Tirsdag        10.00 - 16.00
Onsdag 10.00 - 16.00
Torsdag 14.00 - 20.00

 

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom