Avduking av infotavle om vikingtid


I Vikingfylket Vestfold skal alle kommunene ha minst ett informasjonsskilt om vikingtid. Kulturarv i Vestfold fylkeskommune har derfor montert opp tavler i de kommunene som ikke har hatt slike tilrettelegginger før. I desember ble det avduket skilt i fire kommuner.

Avduking ved Liv Grinde

Avduking av infotavle ved «Rytterhaugen». Ordfører Liv Grinde og rådgiver Kulturarv Cathrine Stangebye Engebretsen.

Foto: Per Foss

I Lardal avduket ordfører Liv Grinde den nye tavlen ved «Rytterhaugen». Tavlen er lett tilgjengelig for publikum der den står plassert på en snuplass med parkeringsmulighet langs Østsideveien på Holtan gård. Rådgiver i Kulturarv, Cathrine Stangebye Engebretsen, forklarer at plasseringen av informasjonstavlen ved veien er valgt bevisst for å nå flere med de spennende historiene om kulturminner i fylket. «Nå håper vi mange stopper og tar en titt på tavlen – og kanskje tar de da også den korte turen opp til utsiktspunktet ved gravhaugene», sier Engebretsen.

 -------------------------------

«Rytterhaugen» på Holtan er et gravfelt med 18 gravhauger. Haugene fra yngre jernalder og vikingtid danner et av Lardals største gravfelt. Plasseringen er strategisk og typisk for jernalderens gravfelt, med vid utsikt over Lågendalen. Feltet har vært synlig for dem som ferdes gjennom bygden, enten det var til lands eller på elven.

Navnet Rytterhaugen kommer fra et sagn. Lengst nord i kommunen, på Skjerven, lå derimot en ekte ryttergrav fra vikingtid. Haugen ble utgravd i 1848. Blant gravgavene var et sverd med sølvornering og en inskripsjon på klingen, skjold, stigbøyler og spenne til hesteutstyr. Stigbøyler og våpen indikerer høy rang i vikingtidssamfunnet. På informasjonstavlen kan man se et bilde av sverdet fra Skjerven og en kopi av et slikt sverd.

Den døde ble begravet midt på 900-tallet. På den tiden var det politisk kamp om makt over Viken (Oslofjorden). Striden sto mellom den sterke kongemakten i det nylig samlede Danmark og hjemlige herskere. Graven på Skjerven med våpen og rytterutstyr kan være reist over en viktig støttespiller for en av småkongene i Viken.

Ryttergraven på Skjerven må ses i sammenheng med omveltninger som fant sted i rikssamlingstiden. Den viser hvilke områder som var viktige å kontrollere. I Lardal gjaldt det å kontrollere den viktige ferdsels- og handelsveien langs Lågen.

 ------------------------------

Vikingtiden dateres til omkring 800 – 1050 e. Kr. Arven fra vikingtid i Vestfold er myteomspunnet, og regionen har de rikeste arkeologiske funnene i Norge. Skipshaugene på Borre, Oseberg og Gokstad er kulturminner i særklasse. Det ligger mange store gravfelt på Raet og langs Lågendalen og i tillegg finnes tre markedsplasser fra vikingtid: Kaupang i Larvik, Heimdal i Sandefjord og Tønsberg.

Flere bilder fra avdukingen:

       
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom