Barnehagene i Lardal - hovedopptak 2015/2016


Søknadsfrist for hovedopptak til barnehagene i Lardal er 1. mars 2015.

Det foretas samordnet opptak for alle barnehagene og det benyttes et elektronisk skjema som finnes på denne linken. 

Nærmere opplysninger kan fås i barnehagene eller ved henvendelse til kommuneadministrasjonen.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom