Bestilling av legetime/resept via nett og mobil


Det er nå mulig å bestille legetimer/resepter via tlf/nett.

En må først melde seg inn selv fra CGM Legetime Appen.

Mer informasjon om legetime Appen og mulighet for å registrere deg finner du her: http://www.cgmeportal.no/legetime-mobil-app/

Håper vi skal bli lettere å få tak i når det nå er mulig med bestilling via nett og mobil!

Hilsen legekontoret

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom