Endringer i helsestasjonstjenesten


Fra 1/10- 7/12 2015 er det redusert bemanning på helsestasjonen grunnet nyansettelser.

Helsesøster Kari Aasan vil i denne perioden være på helsestasjonen tirsdager. Familietjenesten vil være på skolene torsdager kl 10.00 – 13.00.

Telefonhenvendelser til helsestasjonen i dette tidsrommet rettes til enhetsleder i familietjenesten; Hilde Bugge på tlf. 902 11 501.

Nye helsesøstre er:

Marthe Feiring Sollid i 70 % stilling fra 7/12-15

Anne Ellingsen i 100 % stilling fra 4/1-16

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom