Er du interessert i gamle bygningsdeler?


Hole gård skal rives for å gjøre plass til nye boliger. Før riving vil Lardal kommune gi bort gamle bygningsdetaljer som for eksempel dører og vinduer. Mye er i ganske dårlig forfatning.

De som er interessert kan ta kontakt med Oddmund Riis på tlf 90 99 35 20 for avtale. Siste frist er mandag 13. februar. Riving ved kontrollert nedbrenning vil skje etter 17. februar.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom