FV 865 Åpen for trafikk etter jordras


Fylkesveg 865 - Styrmo, på strekningen Brufoss - Buskerud - Otterstad Vestfold.

Åpen for trafikk etter jordras.

Gjelder fra: 03.09.15 kl. 14:00 Gjelder til: Inntil videre

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom