Feiring av Grunnlovsjubileet


Det er nedsatt en komité til å forberede feiringen av 200-årsjublieet i 2014. 

Fra jubileet i 1814 finnes det lite stoff fra Lardal.

Derimot ble Grunnlovens 100-årsjubilum feiret i Lardal i 1914, og protokollen fra den gang har vi.

Komiteen jobber nå med feiringen i 2014. Vi etterlyser derfor stoff og bilder fra 100-årsfeiringen i 1914.

Hvis du har noe, ta gjerne kontakt med servicetorget, tlf 33 15 52 00.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom