Fordeling av nasjonalt bredbåndstilskudd


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kunngjorde i forrige uke sitt vedtak om fordeling av årets 110 mill kroner til nasjonalt bredbåndstilskudd. Dessverre ble ingen av de fem søknadene fra Vestfold tilgodesett med midler for 2015.

Blant søknadene fra Vestfold ble Lardal kommunes kandidatur vurdert som best kvalifisert, både ved Vestfold fylkeskommunes foreløpige rangering og ved Nkoms avsluttende vurdering.

Også i år er fordelingen av midler konsentrert om noen få fylker, med stort innslag av kommuner i det distriktspolitiske virkeområde. Fylkene Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal mottok samlet 64 % av midlene. Ett prosjekt i Nord-Gudbrandsdal mottok alene 15,3 mill kroner, tilsvarende 15,3 % prosent av årets budsjettmidler.

Vi får håpe vi har bedre lykke neste gang.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom