Første skoledag etter nyttår er 3. januar


Vi har oppdaget dissens mellom skoleruten Lardal skole har lagt til grunn, og den skoleruten Fylkesmannen og Fylkeskommunen legger til grunn. I praksis betyr det at skolen starter opp 3. januar 2017 (ikke 2. januar som tidligere informert). Fint om dere hjelper oss å spre denne informasjon.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.

SFO er åpent 2. januar. Påmelding kan gjøres via SMS til SFO sin mobiltelefon 907 72 411
Det påløper ingen ekstraordinære kostnader ved å benytte SFO denne dagen.

Her finner dere skoleruta

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom