Fri tilknytningsavgift for vann og avløp


Fri tilknytningsavgift for vann og avløp til eksisterende bygg som har privat vannforsyning eller avløpsløsning i Lardal kommune

Lardal kommunestyre har i møte 13.06.2017 vedtatt at eksisterende bygg som har etablert privat vannforsyning eller avløpsløsning i Lardal kommune gis fri tilknytningsavgift for vann og avløp.

Fritaket gjelder fra 14.06.2017 til 31.12.2017. Eieren må søke om dette og selv bekoste tilførselsledning, tilkobling og betale årlig avgift etter påkobling.

Boliger dette gjelder, i områder rådmannen synes er naturlig, tilskrives med denne informasjon.

Søknad sendes til Lardal kommune post@lardal.kommune.no .

Det stilles bl.a. krav til at eksisterende vannledningsnett må tilfredsstille trykkravene og tåle en trykkbelastning på PN 10.  For avløp må det sikres at det kun er spillvann som påkobles. Eksisterende vannforsyning eller avløpsløsning må frakobles. Arbeidene må utføres av autorisert rørlegger.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom