Frist for innlevering av byggesøknader


Dersom du har planer om å levere byggesøknader (f. eks søknad om ferdigattest), er fristen satt til fredag 8. desember.

Søknader levert etter denne dato blir behandlet i Larvik kommune.

Har du behov for å snakke med byggesaksbehandler du ringe servicetorget (tlf 33 15 52 00) og avtale time.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom