Fungerer lokaldemokratiet?


Lardal og Larvik skal være med i Lokaldemokratiundersøkelsen 2017. Det betyr at du kan bli ringt opp for å svare på noen spørsmål om hvordan det fungerer i våre kommuner.

Vi oppfordrer innbyggere som blir oppringt til å delta og si sin mening. Dette er viktig for Lardal og Larvik, og legger grunnlaget for videre arbeid med å styrke lokaldemokratiet i den nye kommunen.

Les mer på NyeLarvik.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom