Helhetlig ROS Lardal og Larvik 2017


Leirras langs Lågalanda

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Lardal og Larvik kommuner 2017 vedtatt i Lardal kommunestyre 14. februar og Larvik kommunestyre 15. februar 2017.

Lardal og Larvik kommune skal slå seg sammen til en kommune 1.1.2018. Begge kommunene hadde behov for en ny og oppdatert helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og vi fant tiden inne for å gjøre dette sammen, ett år før sammenslåingen.

Vi vet aldri når uønskede hendelser rammer lokalsamfunnet eller hva de uønskede hendelsene består av. Det som er helt sikkert, uønskede hendelser vil skje og at vi som lokalsamfunn blir utfordret. Det er viktig å erkjenne.

Det å leve i et samfunn er forbundet med en viss risiko. Det er om å gjøre å minimere den risikoen. I analysen er det lagt opp til en rekke forslag til tiltak som både reduserer sannsynligheten for at en hendelse skal oppstå og reduserer konsekvensene hvis en hendelse oppstår.

Analysen prioriterer følgende områder, uten at disse er i prioritert rekkefølge:

  • Kvikkleireområder
  • Erosjon i Lågen
  • Urbanflom
  • Tiltak i skoler – tilsiktede hendelser
  • Pandemi
  • Brann på sykehjem
  • Strømbortfall
  • Bortfall av EKOMI. Samordning av beredskapen fra 1.1.2018

Foto: Kjell Harangen

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom