Høring - Forslag til nye bestemmelser for kommunedelplan for Svarstad 2010-2022


Kommunestyret i Lardal har i møte 04.04.2017 vedtatt å legge nye bestemmelser for kommunedelplan for Svarstad 2010-2022 ut på høring. Frist for innspill er 19.05.2017. Innspill sendes til post@lardal.kommune.no

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom