Høring - Samfunnsplanens handlingsdel inkl. økonomiplan 2016-2019


Formannskapet vedtok 3.11.2015 å legge Samfunnsplanens handlingsdel inkl. økonomiplan 2016-2019 ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 04.12.2015.

Handlingsdelen angir grunnlag for kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. Høringsuttalelser kan sendes til kommunens postmottak: postmottak@lardal.kommune.no

Rådmannens forslag til handlingsdel 2016-2019 budsjett 2016 økonomiplan 2016-2019 Lardal kommune

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom