Høring: Forskrift om skjenke- og salgstider og åpningstider for serveringssteder i Larvik


Det er utarbeidet et forslag til ny forskrift om skjenke- og salgstider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder i Larvik, forskriften er også ment å gjelde etter kommunesammenslåingen.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom