Forslag til lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende


Lardal  kommune har utarbeidet forslag til lokal forskrift  om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i samarbeidet med flere andre kommuner i Vestfold. Forskriften har til formål å redusere forurensningsbidraget fra mindre avløpsanlegg for å ivareta hensynet til resipient (bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde), samt å sette krav til forvaltningsmessige forhold og tekniske løsninger knyttet til eksisterende, vesentlig utvidelse og nye avløpsanlegg.

Formannskapet i Lardal kommune vedtok 25.10.2016 i sak 096/16 å legge forslag til lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende ut på offentlig høring. 

Høringsdokument:
Forslag til forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

Frist for innspill: 20. desember 2016.

Innspill kan gis til kommunen:

  • Brev til: Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad.
  • E-post til: post@lardal.kommune.no
  • Via boksen i høyremenyen: Send din kommentar.
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom