Invitasjon til lag og foreninger


Kommunevåpen         

              Kommunestruktur     

Kommunevåpen Larvik                                           

 

Ordfører og varaordfører ønsker å besøke lag og foreninger for å informere om utredningen om mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner, og å svare på spørsmål rundt dette.

Ta kontakt med ordfører Liv Grinde på tlf 950 55 029 eller på e-post: liv.grinde@lardal.kommune.no for å avtale et tidspunkt når dette kan passe.

Vennlig hilsen

Liv Grinde
Ordfører

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom