Kasserte fritidsbåter


Fra 1. oktober 2017 kan du levere fritidsbåter på opp til 15 fot, uten innenbords motor på våre gjenvinningsstasjoner. Leveringen er gratis, og du mottar også 1000 kr pr leverte båt om du søker refusjon av Miljødirektoratet.
Det er Miljødirektoratet som administrerer ordningen.

Nærmeste mottak for innbyggere i Lardal kommune er Grinda i Larvik.

Sogn gjenvinningsstasjon har ikke mottak for båter.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom