Kirkevalget 2015


For perioden 2015 – 2019 er det for første gang valgt et felles menighetsråd for hele Lardal. Det skjedde 14. september, samtidig med kommunestyrevalget.

Det ble stilt lister fra hvert av de 3 sokn, der de to med flest stemmer ble valgt inn i det nye Lardal Menighetsråd/Fellesråd. Det var totalt 429 medlemmer som avga stemme ved valget, og det er en valgdeltakelse på 29 %

Resultatet ga følgende sammensetning:

  • Inger Lene Røsholt og Kristin Lofstad fra Styrvold sokn
  • Gerd Mari Evensen Helgeland og Frode Lindtvedt fra Svarstad sokn
  • Møyfrid Sørestad Hem og Jon Inge Dieset fra Hem sokn

I tillegg sitter sokneprest Jesper Hegna Johnsen i rådet og Lardal kommune oppnevner også en representant til Fellesrådet.

Leder, nestleder og arbeidsutvalg velges på konstituerende møte i oktober.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom