Krafttak for Svarstad møtte næringsliv, skoler og idrett


18. februar gjennomførte Krafttak for Svarstad et møte med representanter for næringsliv, skoler og idrettslag.

Disse viktige brukerne av sentrum fikk anledning til å møte ordfører og varaordfører for å drøfte tiltak i Lardal kommunes satsning på Svarstad. Målet er å skape et mer attraktivt sentrum både for beboere og brukere slik at trivselen øker og næringslivet får gode forhold. Kommunen vil utarbeide konkrete forslag i dialog med berørte parter i løpet av våren. Noe arbeid kan kommunen gjøre med egne ressurser, noe kan settes bort, men en del ting er avhengig av dugnad. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Referat fra Krafttak for Svarstad – møte med næringsliv, frivillige organisasjoner og skolene

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom