Lanserer nyelarvik.no


I dag er nyelarvik.no lansert, nettsiden som skal gi all oppdatert informasjon om sammenslåingsprosessen av Lardal og Larvik. Det er her du kan følge med i prosessen og få alle nyheter, vedtak, endringer og konsekvenser utover året, helt fram til ny kommune er på plass 1. januar 2018.

NyeLarvikNo

Det vil i begrenset grad legges ut informasjon om sammenslåingsprosessen på nettsidene til de to kommunene.

På den nye siden kan du blant annet lese hva prosjektleder mener er viktig i prosessen og om designkonkurransen for nytt kommunevåpen. Dessuten kan du få en oversikt over hvem som sitter i de politiske komiteer og utvalg som er opprettet i forbindelse med sammenslåingen.

nyelarvik.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom