Lardal kommunestyres uttalelse vedrørende mobbing


Kommunestyret i Lardal vedtok i møtet 26.4.2016 i sak 021/16 følgende uttalelse vedrørende mobbing:

«Mobbing er noe Lardal kommunestyre tar på største alvor. 

Vår visjon er: «Vi ønsker at enda flere mennesker skal leve godt, virke og trives i bygda vår».  At vi behandler hverandre med respekt og forståelse til tross for ulikheter er grunnleggende for å nå visjonen. Vi ønsker et inkluderende lokalsamfunn fritt for mobbing på skolene og i arbeidslivet.

Lardal kommunestyre setter stor pris på resultatet fra elevundersøkelsen på ungdomsskolen som viser null mobbing siste to år. Kommunestyret peker på at bak resultatet ligger målretta arbeid gjennom «respektprogrammet», som har vært i bruk på Lardal ungdomsskole disse åra.»

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom