Lardal og Larvik i møte med Skagerak Nett


Etter de siste hendelsene med bortfall av strøm tok Larvik og Lardal initiativ for å diskutere problemene med Skagerak Nett. På møtet, som ble gjennomført mandag 30. januar, deltok ordfører i Lardal, Knut Olav Omholt, ordfører i Lavik , Rune Høiseth, varaordfører i Larvik, Olav Nordheim, samt saksbehandlere.

 

I Lardal var det særlig fokus på en transformatorstasjon i Svarstad som har skapt problemer. Den vil bli byttet ut. Det har også vært spesielt mange problemer på Hem. Der vil Skagerak Nett gå gjennom trase og koblingspunkter for å forbedre stabiliteten.

Ved strømbrudd vil Skagerak Nett alltid prioritere liv og helse først. Ved massive problemer som dem vi opplevde 5.-6. november, kan derfor enkelte oppleve å måtte vente lenge før strømmen kommer tilbake. Lardal kommune ber folk melde ifra om strømbrudd gir særlige store problemer.

Skagerak Nett vil gå gjennom alle høyspenttraséer for på vurdere ryddebehovet. I den forbindelse ønsker de avtaler med grunneierne enkelte steder om utvidelse av kraftgatene. Lardal kommune vil oppfordre grunneierne til å vurdere dette positivt og dermed bidra til bedre strømforsyning.

Husdyrbrukere har et selvstendig ansvar for å sikre dyrevelferd i tråd med dyrevelferdsloven, forskriftene om dyrevelferd og kvalitetssikring i landbruket. Lardal kommune vil derfor oppfordre alle husdyrbrukere å få ordninger som sikrer varme, ventilasjon og annet elektrisk utstyr. Dette kan være eget aggregat eller avtale om lån av aggregat ved bortfall av strøm. Tilkopling av aggregat krever klargjøring på forhånd av elektriker.

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom