Lardal og Re innleder samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen


Fra 01.06.2016 vil Lardal og Re kommuner samarbeide om skatteoppkreverfunksjonen. 

 

Lardal og Re kommuner er enige om vilkårene i en samarbeidsavtale der Skatteoppkreverfunksjonen for Lardal kommune (innkreving, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll) overføres Re kommune. 

Avtalen gjelder fra 1. juni 2016 til 31. januar 2018, da Lardal slår seg sammen med Larvik kommune. 

Fram til sammenslåingen er det altså Re, som vertskommune for det interkommunale skatteoppkreverkontoret for Re, Holmestrand, Hof og Stokke, som skal bistå Lardal med oppgaver knyttet til skatteoppkreverfunksjonen.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom