Ledig drosjeløyve i Svarstad


Ved Vestfold Taxisentral med stasjonering i Svarstad sentrum er det ledig drosjeløyve for motorvogn registrert for inntil 9 personer.

Søknadsskjemaet finnes på fylkeskommunens hjemmeside på www.vfk.no. 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom