Malin Edland tildelt Lardal Idrettsråds idrettspris!


På møtet i Lardal idrettsråd 16. november ble årets idrettspris for 2015 tildelt Malin Edland, med kr 3 000,-, av et enstemmig Lardal Idrettsråd.

Gratulerer til Malin!

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom