Møte i Nærdemokratiutvalget Lardal og Larvik


Fellesnemnda for Lardal og Larvik har nedsatt et arbeidsutvalg som skal jobbe med alternativer for hvordan nærdemokratiet kan ivaretas i den nye kommunen.

Arbeidsutvalget har sitt første møte torsdag 20. oktober kl. 19:00 i Romberggt. 4 i Larvik, møterom Tjølling.

Møtet er åpent for publikum. Velkommen!

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom