MultiMedia Brosjyre for Lardal kommune


Vårt lokale næringsliv og våre samarbeidspartnere vil i disse dager bli kontaktet av JS Norge som vil fortelle om Lardal kommunes nye MultiMedia Brosjyre.

JS Norge, som har lang erfaring innen feltet for markedsføring lager brosjyren for oss. De vil kontakte dere for å fortelle mer om hvilke muligheter som ligger i et slikt samarbeid.

Vi håper at dere vil ta godt imot vårt tilbud om felles profilering, og vi ser fram til å samarbeide med dere!

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom