NAV Lardal, best i Vestfold og Telemark i 2015


NAV Lardal har blitt kåret til årets NAV kontor i Vestfold og Telemark av Fylkesdirektør Terje Tønnessen.

NAV Premiebilde

Alle Nav-kontor i Vestfold og Telemark måles hver måned innen flere fagområder, alt fra hvor mange som kommer i arbeid, samarbeid med næringslivet, antall brukere som får saken behandlet innen fristen, til hvor mange unge mennesker som får tett og riktig oppfølging. 

De ansatte i Lardal har bred kompetanse og alle har ansvar innenfor flere fagområder. Det er krevende, men gøy å være «ekte poteter».

Over tid har alle på kontoret jobbet målrettet og iherdig. Allerede i april vant de sin første kåring og det gav giv og motivasjon. Høsten kom, og resultatene var fortsatt gode.

Og i desember kom det endelige resultatet og de vant!  Vi er veldig stolte og gleder oss over velfortjent annerkjennelse til veldig flinke ansatte som står på hver dag for å gi Lardals innbyggere og næringsliv den beste service, oppfølging og bistand!

Gratulerer !

Nav-ansatte med premiebildet

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom