NVE - Kartlegging av Numedalslågen i sommer


I forbindelse med naturfarekartlegging og evt planlegging av framtidige sikringstiltak langs vassdrag trengs gode høydedata som beskriver terrenget, både over og under vann. NVE vil derfor utføre kartleggingsarbeid i Numedalslågen i perioden fra 3. juli til 20. november 2017.

Strekningen som skal kartlegges er fra Pikerfoss til utløpet i Larviksfjorden, en strekning på ca 115 km. Kartleggingen blir utført med laserskanning fra fly, ekkolodding fra båt og måling av tverrprofiler i elva med håndholdt utstyr. Det kan derfor påregnes ferdsel av landmålere og båt langs deler av strekningen i løpet av denne tidsperioden.

Ved evt. spørsmål ta kontakt med NVE v/ Martin Jespersen (mnj@nve.no / tlf: 46804660).

NVE har inngått avtale med TerraTec AS om gjennomføring av dette kartleggingsarbeidet på vegne av NVE. Evt tillatelser og dispensasjoner i forbindelse med arbeidet vil bli omsøkt av TerraTec AS.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom