Nærdemokratikomiteen har startet arbeidet


En engasjert komité startet i går opp arbeidet med ivaretakelse av nærdemokratiet i den nye sammenslåtte Larvik kommune.

Nærdemokratikomiteen

På bildet komiteens medlemmer, fra venstre Erik A. Sørensen (LTL), Birgitte Gulla Løken (H), Bente Seierstad (U), Magdalena F. Lindtvedt (V) og Hallstein Bast (V).

Komiteens møter er åpne for publikum, og vil bli annonsert på kommunens nettsider forut for hvert møte.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom