Ny kulturplan - se filmen fra Lardal!


I arbeidet med den nye kulturplanen har både Larvik og Lardal laget hver sin film, der de har intervjuet folk om deres tanker og meninger rundt kulturbegrepet.

For Christina, som er prosjektleder for Lardals del av planen, ble det viktig å vite hva folk i Lardal mener om kultur generelt, men også hva som er spesielt for Lardal; hva som er «lardalskultur».

For å få vite noe, må man som kjent spørre. Så det gjorde hun. Her er resultatet :-)

Kulturplanfilmen fra Lardal

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom