Ny miljøfyrtårnbedrift i Lardal!


Lågen potetpakkeri AS er resertifisert som miljøfyrtårnbedrift.

Dette er en nasjonal miljøstandard og det betyr at virksomheten oppfyller strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Tom Løyning og ordfører Knut Olav Omholt

Foto: Lågen potetpakkeri.

Bildet viser daglig leder Tom Løyning og ordfører Knut Olav Omholt ved overrekkelsen.

Vi gratulerer!

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom