Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen


Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen.

Det ikke er mulig å bytte fastlege i perioden onsdag 1. juni til mandag 6. juni.

Hva blir nytt for innbyggerne
På «Min helse» på helsenorge.no kan innbyggerne finne oversikten over alle landets fastleger og også foreta bytte av fastlege. Den viktigste endringen nå er at denne løsningen blir ny, og vil inneholde bedre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.

Ytterligere forbedringer med nye funksjoner vil komme høsten 2016. Blant annet tas det sikte på at bytte av fastlege skal tre i kraft påfølgende virkedag, i stedet for den 1. i neste måned som i dag. Det kommer mer informasjon om dette senere.

Ikke mulig å bytte fastlege ved overgang til ny løsning
Det ikke er mulig å bytte fastlege i perioden onsdag 1. juni til mandag 6. juni. Mer informasjon om fastlegeordningen og bytte av fastlege: www.helsenorge.no/fastlege

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom