Nye Larviks kommunevåpen


Larvik og Lardals kommunevåpen

Selv om Larviksnavnet bevares, er kommunen som etableres 1. januar 2018 helt ny. Og når de to kommunene, Lardal og Larvik (gamle) går over i historiebøkene, er det naturlig at de respektive kommunevåpnene følger med, og at et helt nytt kommunevåpen utformes.

Fellesnemnda har etablert en egen komite som består av folkevalgte fra de to kommunene. Komiteen har ansvar for gjennomføring av prosessen. I denne komiteen sitter Hallstein Bast (Larvik), Bjarne Steen (Larvik), Magdalena Lindtvedt (Lardal) og Lars Johan Røsholt (Lardal).

Regler for utforming

Det finnes i dag regler for hvordan et kommunevåpen skal se ut. Disse reglene ble innført omkring 1930 og stammer fra en middelaldersk tradisjon. Ordet heraldikk kommer fra heroldene, som var datidens informasjonsfolk som ropte ut hva motivet på riddernes skjold var for å gjøre klart for alle på hvilken side i kampene ridderne sto. Også i våre dager skal kommunevåpnene følges av en kort og konsis tekst, som kalles blasonering.

Hovedregler for kommunevåpen:
  1. Våpenet skal ha to farger: Sølv eller gull, pluss rødt, blått, grønt eller svart.
  2. Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger.
  3. Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk.
  4. Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging.
  5. Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves.
  6. Motiver skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.
  7. Motivet skal fylle skjoldflatene godt.
  8. Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til.

Innspill

Kommunevåpenkomiteen vil gjerne høre ditt forslag. Send inn en kortfattet tekstforslag her: 

Send inn innspill

Hvilke ord, verdier, tema og motiv beskriver vår fremtidige nye kommune.

Videre prosess

Innspillene  vil bli vurdert i prosessen om nytt kommunevåpen. Når motiv eller tema er vedtatt, vil profesjonelle miljøer inviteres til visuell utforming av motivet. Dette vil skje november-desember 2016.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom