Nye bestemmelser kommunedelplan Svarstad


Kommunestyret vedtok 13. juni reviderte bestemmelser for kommunedelplan for Svarstad 2010-2022.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom