Nye renovasjonsbiler på biogass!


Fra og med uke 41 har det kjørt nye biogassdrevne renovasjonsbiler i Lardal, og i flere andre Vestfoldkommuner. Biogass regnes som det mest miljøvennlige drivstoffalternativet, og lages bl.a. av matavfallet som samles inn hjemme hos innbyggerne.

Ved å gjenvinne matavfall og husdyrgjødsel i biogassanlegget i Tønsberg bidrar vi til betydelige klimareduksjon i landbruket, samt at det i tillegg til biogass produseres verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat.

Renovasjonsbil

Vesar har inngått samarbeid med et nytt selskap som har ansvaret for innsamlingen, Veireno As, som bl.a. utfører renovasjonstjenester for Oslo kommune og flere Akershuskommuner. Publikum skal fremdeles forholde seg til Vesar dersom det er noe de lurer på. For noen vil overgangen føre til endringer, nye hentedag for avfall og/eller nye henteuker for glass- og metallemballasje.  Vi beklager at det i innkjøringsfasen kan oppstå forsinkelser i innsamlingen noen steder!

Mer informasjon finner du på www.vesar.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom