Nye veinavn i nye Larvik kommune


I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Lardal og Larvik har kommunene en del like eller svært like veinavn. Som følge av pålegg om entydige adresser (jfr. Matrikkelloven § 21 og tilhørende forskrifter § 49, 50 og 51), må det fattes vedtak om nye veinavn for å unngå navnelikhet i den sammenslåtte kommunen.

Fellesnemnda for de to kommunene bestemte den 15. november 2016 hvilke veier som skal få nye veinavn.

Alle innbyggere i Lardal og Larvik kan sende inn forslag til nye veinavn. Vi oppfordrer spesielt grunneiere/festere med adresse til de aktuelle veiene, samt vellag, historielag og andre lokale foreninger til å engasjere seg.  

Forslag til nye navn sendes innen 31. desember 2016

Send forslag elektronisk     

Forslag kan også sendes på epost: 
postmottak@larvik.kommune.no
Merkes arkivsakid: 16/9283.

Forslag kan også sendes med ordinær post:
Larvik kommune
Postboks 2020 
3255 Larvik

Alle forslagene vil sammen med en innstilling legges fram for fellesnemnda, som vil ta den endelige beslutningen. Grunneiere og festere av eiendommer som får endret adresse vil få skriftlig informasjon om den nye adressen og når endringene trer i kraft.  De nye veinavnene vil også bli bekjentgjort på www.larvik.kommune.no og www.lardal.kommune.no

Har du spørsmål om veinavn i Larvik, kontakt 
Kolbjørn Hem, 93 23 44 91, kolbjorn.hem@larvik.kommune.no 
Ingebjørg Gøystdal, 98 23 18 74, ingebjorg.goystdal@larvik.kommune.no 

Har du spørsmål om veinavn Lardal, kontakt: 
Per Olav Runningen, 33 15 52 08, per-olav.runningen@lardal.kommune.no 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom