Nye veinavn i Lardal og Larvik er vedtatt


Fellesnemnda har den 23. mai og 20. juni 2017 gjort vedtak om nye veinavn i Larvik kommune og Lardal kommune.

Vedtaket er hjemlet i matrikkellovens §21 med tilhørende forskrift §50 og §51, og Stadnamnlovas §5.

Se oversikt over hvilke veier det gjelder og hva som ble vedtatt.

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom