Offentlig ettersyn: Reguleringsplan Hannevald pensjonat


Reguleringsplanforslag for gbnr. 67/2 og 67/43 - Hannevald pensjonat, legges ut til offentlig ettersyn jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10. Frist for merknader innen 6.12.17.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom