Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 - Offentlig ettersyn


Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Lardal kommune skal til behandling i kommunestyret den 18. desember 2014.

Grunnlagsdokumentene og formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, og på Lardal bibliotek fra 03.12.2014.

Eventuelle merknader må være Lardal kommune i hende innen 17. desember 2014

Lardal kommune
Svarstadtunet 15
3275 Svarstad

post@lardal.kommune.no


Formannskapets innstilling

Rådmannens forslag til Samfunnsplanens handlingsdel inkl. økonomiplan og budsjett 2015-2018

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom