Oppfordring om å gjennomføre radonmåling


Miljørettet helsevern i Vestfold vil oppfordre boligeiere til å gjennomføre radonmåling i sine boliger

Bakgrunnen for dette er resultatene fra vårt radonprosjekt der det til sammen ble gjennomført 12 245 radonmålinger ved 3 528 unike adresser i våre samarbeidskommuner. Resultatene fra målingene viser at andelen boliger med radonnivå over maksimumsgrensen på 200 Bq/m3 er høyere enn landssnittet i alle kommunene og varierer fra 43 % i Re til 15 % i Tønsberg. Til sammenligning har 9 % av boligene i Norge radonnivå i inneluft som overstiger maksimumsgrensen på 200 Bq/m3 i henhold til Statens strålevern.


Det er store lokale forskjeller på radonkonsentrasjon.

Kartene kan ikke brukes til å forutsi radonverdiene i en bygning, men gir et bilde på situasjonen i de ulike områdene sammen med nasjonalt aktsomhetskart og tidligere kartlegginger. Det er viktig å påpeke at for å få sikker kunnskap om radonnivået i eget hus, må man måle selv. Kartene kan derfor ikke brukes til å frikjenne områder. Radonkartene og rapport ligger tilgjengelig på vår nettside: http://www.mhvivestfold.no/.

 

Helserisiko og grenseverdier

Siden radon i inneluft øker risikoen for lungekreft anbefales det at alle bygninger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. I områdene hvor det er påvist relativt mange forhøyede måleverdier er det særlig grunn til å oppfordre til radonmåling for å finne bygg der det bør gjøres tiltak. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt, men også ikke-røykere har økt risiko for lungekreft dersom de er utsatt for radon. 

 

Statens strålevern anbefaler at alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
  • Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen
  • Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3


I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Utleiere har ansvar for å måle radon og dokumentere dette overfor leieboer.

 

Måling

Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Skal du måle radon i vinter, bør du bestille måleutstyr nå.  

For å bestille måleutstyr, ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Undersøk gjerne med flere firmaer for å sammenligne pris. Firma finnes ved å søke på internett. Radon kan måles både med sporfilm og med elektroniske måleapparater. Uansett hvilket måleutstyr man velger må det måles i minst to måneder og i minst to oppholdsrom i boligen.

Tiltak

Dersom det blir påvist forhøyede radonnivåer er det viktig å være klar over at det er mulig å gjennomføre effektive tiltak. I en del tilfeller er det enkle tiltak som f. eks forbedret ventilasjon som skal til for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygg. Ved høye radonkonsentrasjoner bør man kontakte rådgivningsfirma som tilbyr prosjektering og utføring av byggetekniske tiltak mot radon. For mer informasjon se Statens stråleverns informasjon om tiltak mot radon

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom